Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących - Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Dla naszych petentów staramy się zapewnić obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz w Komendach Miejskich i Powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim:

  • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie): 54 23 18 200, 54 23 18 221
  • faksem pod nr 54 23 18 247  (za pośrednictwem załączonego wniosku),
  • na adres e-mail: dyzurny-aleksandrow@bg.policja.gov.pl

   lub wiadomość SMS wysłana na numer telefonu: 697 052 112, odbierana przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i przekazywana wg właściwości miejscowej do właściwej jednostki Policji. Osoby wysyłające SMS muszą podać swoje dane personalne, miejsce zdarzenia oraz okoliczności zdarzenia (np. wypadek, pożar, zasłabnięcie). Koszt wysyłania wiadomości SMS według aktualnego cennika taryfy danego operatora.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa kujawsko-pomorskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w BydgoszczyRejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. 

 
     Wzór wniosku

Pliki do pobrania

  • 21.09.2015 18:29
    ( 13.6 KB)

Metryczka

Data publikacji 29.09.2014
Data modyfikacji 08.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Karpińska
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Karpińska Referat Ogólny
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Karpińska
do góry