Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

 

     W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących zamieszkania i położenia nieruchomości.

      Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów policji (Dz. U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim znajduje się na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku znajduje się na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, zakładka Komisariat Policji w Ciechocinku, oświadczenia majątkowe.

Metryczka

Data publikacji 05.08.2010
Data modyfikacji 11.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Karpińska
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Karpińska Referat Ogólny KPP w Aleksandrowie Kujawskim
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Karpińska
do góry