Sztandar KPP - Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Sztandar KPP

        Na początku 2011 roku zawiązał się Honorowy Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru Komedzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, któremu przewodniczyła Starosta Powiatu Wioletta Wiśniewska. Dzięki wysiłkom tego Komitetu w tym kapelanowi Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim ks. Leszkowi Malinowskiemu, Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Andrzejowi Cieśli i Wójtowi Gminy Aleksandrowa Kujawskiego Andrzejowi Olszewskiemu, zebrano środki na wykonanie sztandaru.

         Projekt sztandaru został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 roku.

         Wyhaftowania sztandaru podjęła się Pracownia Haftów Artystycznych prowadzona przez siostry zakonne. Sztandar został wykonany w miesiącu wrześniu 2011 roku.

         Odebranie sztandaru nastąpiło 12 października 2011 roku w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, gdzie powołana komisja przedstawiła wniosek Komendantowi Głównemu Policji celem zawiadomienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wykonaniu sztandaru wg zatwierdzonego projektu w celu wydania Aktu Nadania i Wręczenia Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

         Sztandar jest darem mieszkańców ziemi aleksandrowskiej dla policjantów tego regionu.

 

AKT NADANIA SZTANDARU

       Uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim rozpoczęła się 11 listopada 2011 roku Mszą Świętą, której przewodniczył Ks. Bp Wiesław Mering, Ordynariusz Diecezji Włocławskiej.

        Po uroczystej Mszy Świętej przemarszem zaproszeni goście, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim udali się na Plac 3 Maja, gdzie odbyły się dalsze uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości i nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

        Po poświęceniu sztandaru przez jego Ekscelencję Ks. Bp Wiesława Meringa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej w asyście kapelana Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim ks. Leszka Malinowskiego, sztandar został przekazany przez Starostę Powiatu Panią Wiolettę Wiśniewską, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejowi Treli. Zastępca Komendanta Głównego Policji przekazał sztandar na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim nadkom. Leszka Krzeszewskiego.

 

AKT WRĘCZENIA SZTANDARU

            Uroczystość odbyła się w obecności wielu znakomitych gości oraz mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego.

 

   Niech ten sztandar, dowód szacunku dla wielowiekowej tradycji

z której czerpiemy wzorce

będzie symbolem prawości i sumienności w służbie mieszkańcom.

 

Metryczka

Data publikacji 14.11.2011
Data modyfikacji 15.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Karpińska
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Karpińska Referat Ogólny
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Karpińska
do góry