Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 05.08.2020, serwis aktualizowany: 30.07.2020 o godzinie: 09:17

Menu przedmiotowe

Strona główna

 WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI 

W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

 

            

 

        WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźniej COVID-19, wywoływanej przez koronawirus, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu lub złożenia skargi. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronie internetowej i stronie BIP oraz numery alarmowe 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy to sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania się środkami komuniakcji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej liczby osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z osobami obcymi.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

W sprawie skarg mogą Państwo dzwonić pod numer telefonu 47  75 36 200 lub  47  75 36 221. Można również skorzystać z poczty elektronicznej, pisząc na adres: skarga@bg.policja.gov.pl.

Każda skarga lub wniosek przekazywane w powyższy sposób zostaną rozpatrzone tak samo, jak te składane osobiście. 

 

 

Informujemy, że znajdują się Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim.
BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z systemu stron w sieci informatycznej, na których zostają udpstępnione informacje publiczne.
Serwis jest redagowany przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim,  zgodnie z wymogami określonymi w następujących aktach prawnych:

 

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, z póżń. zm.);

  • ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.);

  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

  • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późń. zm );

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68).

 

Uwagi i sugestie związane z BIP KPP w Aleksandrowie Kujawskim prosimy kierować do redakcji:
bip-aleksandrow@bg.policja.gov.pl

 
 
 
 
 
 
         
do góry