Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: Niedziela, 28 maja 2017, serwis aktualizowany: 19.05.2017 o godzinie: 10:44

Menu przedmiotowe

Strona główna

 WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI 

W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

 

 

 

 

 

 

 

Serwis jest redagowany przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie z wymogami:
- USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764),
​- USTAWA z dnia 25 lutego o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016, poz. 352),
- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2002, nr 101, poz. 926) ,
- USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U.2001, nr 130, poz. 450),
- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISYTRÓW z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.2012, poz.526 ze zm.),
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.2007, nr 10, poz.68)
 
 
 
 
 
 
 
         
do góry